Beveiligde afslagstrook ter hoogte van de handelszone (Colruyt, Dreamland)  

Ter hoogte van de handelszone (Colruyt, Dreamland) werd er een beveiligde afslagstrook aangelegd. Daarmee worden conflicten tussen doorgaand en afslaand verkeer beperkt en vermindert de filevorming. Bovendien wordt oversteken voor voetgangers veiliger.
 

Beveiligde oversteek aan de Peersedijk 

Ter hoogte van de Peersedijk kwam een beveiligde afslagstrook. Daarmee werd het zicht vanuit de Peersedijk verbeterd en werd ook de veiligheid verhoogd.

 

Beveiligde afslagstrook ter hoogte van de Winningstraat  

Om de verkeersveiligheid op de Grote Baan op korte termijn te verbeteren, heeft het Vlaamse Gewest een veilige afslagstrook aangelegd ter hoogte van de Broekstraat en de Eikendreef. Er worden twee verkeerseilanden aangelegd die het mogelijk maken om op een veilige manier af te slaan naar de omliggende straten. De Grote Baan werd daarom aan beide kanten iets verbreed. Daarbij werden ook de fietspaden en het wegdek aan het kruispunt volledig vernieuwd.
 

Beveiligde oversteek ter hoogte van de Technische Schoolstraat 

Ter hoogte van de Technische Schoolstraat, waar zich een druk gebruikte bushalte bevindt, werd een voetgangers- en fietsoversteek aangelegd. Met behulp van verkeerslichten die op aanvraag worden bediend, wordt oversteken voor de zwakke weggebruikers een stuk veiliger.

Daarnaast werd de tweede rijstrook opengesteld en de busstrook opgeheven. Het verkeer dient nu na het kruispunt met de N719 richting Eindhoven in te voegen.  

Verbeterde aansluiting van Centrum Zuid op de E314  

Ter hoogte van het bedrijventerrein Centrum-Zuid werd een rechtstreekse verbinding voorzien vanaf de afrit van de E314, de uitrit via de Meerstraat bleef behouden. Op die manier werd het verkeer, voornamelijk vrachtwagens, richting Meerstraat naar Centrum-Zuid van de Noord-Zuid geweerd wat het fileleed vermindert.